logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Aparat za kiseonik
Oprema

Aparat za kiseonik (Aeracija vode za transport živih organizama)