logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Softverski alati za računarske simulacije
Specijalizovani softver

Softverski alati za računarske simulacije (metod konačnih elemenata, metod konačnih razlika, čestične metode, DEVS...).