logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Elektromagnetna kočnica za kontrolisano opterećivanje električnih motora do 7.5kW
Oprema

Elektromagnetna kočnica za kontrolisano opterećivanje električnih motora do 7.5kW, podesivo postolje, napajanje 200V, maksimalna struja kočnice 10A, PWM kontroler za kontrolu struje kroz kočnicu, HALL senzor za merenje brzine