logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Autoclave Systec VX55
Oprema

Autoclave Systec VX55 obezbeđuje sterilnost uzoraka