logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Jedinica za krioprezervaciju
Oprema

Jedinica za krioprezervaciju (Čuvanje polnih produkata u tečnom azotu)