logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ormar za dvozonsku regulaciju brzine motora jednosmerne struje
Oprema

Ormar za dvozonsku regulaciju brzine motora jednosmerne struje, Sever. Ormar za dvozonsku regulaciju brzine motora jednosmerne struje potrebnom mernom instrumentaciom i signalizaciom. 1984 g.