logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Čamac na naduvavanje i dva vesla
Oprema

Čamac na naduvavanje i dva vesla (Uzorkovanje na terenu)