logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Power Mill – Delcam
Specijalizovani softver

Softver za generisanje strategija, režima obrade, NC koda kod operacija CNC glodanja. Vrši se optimizacija svih parametara obrade i izbor optimalne strategije čime se postiže maksimalno iskorišćenje vremena obrade i kontrola kvaliteta obrađene površine.