logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Mikrokontrolersko razvojno okruženje za Atmel - Arduino Uno
Oprema

Arduino Uno, razvojno okruženje za Atmel mikrokontrolere