logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ormar za upravlјanje podsinhronom tiristorskom kaskadom
Oprema

Ormar za upravlјanje podsinhronom tiristorskom kaskadom, Sever. Ormar za upravlјanje podsinhronom tiristorskom kaskadom asinhronog motora sa faznim rotorom, sa tahogeneratorom i potrebnom mernom instrumentacijom i signalizacijom. 1984 g.