logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Merno-akvizicioni uređaji NI USB6008/6009
Oprema

Merno-akvizicioni uređaji NI USB6008/6009, National Instruments. 8 analognih ulaza (12-bit, 10 kS/s / 14-bit, 48kS/s), 2 analognih izlaza (12-bit, 150 S/s); 12 digitalnih I/O; 32-bit brojač 2009 g.