logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Invertni epifluorescentni mikroskop Nikon Eclipse Ti-E
Oprema

Invertni epifluorescentni mikroskop Nikon Eclipse Ti-E za posmatranje fluorecentno obojenih proteina i ćelijskih delova. Idelan za primenu u ćeliskoj biologiji i za posmatranje živih ćelija.