logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije (Istraživačka grupa)
Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
www:
/
email:
stanicm@kg.ac.rs

Grupa za matematičko modeliranje i računarske simulacije je formirana 2008. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu udruživanjem znanja i iskustava eksperata iz oblasti matematike, računarskih nauka, fizike, inženjeringa i bioinženjeringa. Osnovna delatnost grupe je razvoj matematičkih modela realnih sistema i procesa, simulacija njihovog ponašanja u različitim uslovima i optimizacija po osnovu zadatih kriterijuma. U cilju obezbeđivanja visokih performansi procesa simulacije i optimizacije, posebna pažnja je posvećena razvoju hardversko-softverskih platformi za paralelizaciju i distribuiranje razvijenih algoritama. Grupa realizuje više naučnih i privrednih projekata od modeliranja biomehanike mišića na molekularnom nivou, pa sve do simulacija i optimizacija hidro-energetskih sistema.

Delatnost:

•    Razvoj matematičkih modela za opisivanje prirodnih procesa
•    Razvoj numeričkih metoda za simulacije ponašanja realnih fizičkih sistema
•    Optimizacija rada fizičkih sistema predstavljenih odgovarajućim matematičkim modelima
•    Paralelizacija proračuna u cilju postizanja visokih performansi

Prezime i ime email Matična institucija
true Stanić Marija stanicm@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Ivanović Miloš Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Kaplarević-Marišić Ana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Simić Višnja Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Stojanović Boban bobi@kg.ac.rs Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu
Stojanović Tatjana Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu

•    Veliki broj publikacija u vodećim međunarodnim i domaćim naučnim časopisima
•    Naučne monografije objavljene kod referentnih svetskih izdavača
•    Učešće na međunarodnim i nacionalnim projektima (FP7, TEMPUS, SCOPES, DAAD, Projekti Ministarstva za nauku Republike Srbije, itd.)
•    Metodi i alati za modeliranje, simulaciju i optimizaciju realnih fizičkih i procesnih sistema
•    Softverski alati za primenu u privredi
•    Veliki broj informatičkih obuka i radionica, kao i matematičkih kurseva (FIAT Automobili Srbija, ComTrade, ELB Solutions, itd.)

Kontakt osoba
email:
stanicm@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 300 247
(FOS1) Natural sciences
check Mathematicscheck Computer and information sciences
keywords
Bioinženjering Hidroinformatika Optimizacija matematika računarske nauke modeliranje simulacije numeričke metode inženjering računarstvo visokih performansi