logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Monitoring i prognozni model dotoka u akumulacije sistema Trebišnjica
Projekti sa preduzećima

Monitoring i prognozni model dotoka u akumulacije sistema Trebišnjica, 2012. Institut Jaroslav Černi Beograd i Prirodno-matematički fakultet Kragujevac.