logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Konsultantske usluge u oblasti projektovanja i razvoja računarskih sistema

(USLUGA)

Konsultantske usluge u oblasti projektovanja i razvoja računarskih sistema. Potencijalni korisnicu usluga su kompanije iz oblasti informativno-komunikacionih tehnologija, ali i druge kompanije zainteresovanje za razvoj sopstvenih računarskih sistema.