logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Projektantski nadzor tokom sanacije proviranja voda ispod brane HE „Višegrad“
Projekti sa preduzećima

Projektantski nadzor tokom sanacije proviranja voda ispod brane HE „Višegrad“, 2013. Institut Jaroslav Černi Beograd i Prirodno-matematički fakultet Kragujevac.