logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Specijalizovane informatičke obuke i radionice svih nivoa

(OBUKA)

Specijalizovane informatičke obuke i radionice svih nivoa. Posebnu pogodnost predstavlja mogućnost organizovanja zajedničkih obuka i radionica za treća lica u saradnji sa informatičkim kompanijama.