logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Metode modeliranja na vise skala sa primenama u biomedicini
Nacionalni

Metode modeliranja na vise skala sa primenama u biomedicini, OI 174028, finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, 2011-2014.