logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za proračun efekata pneumatske proteze za koleno – Brace Designer

(SOFTVER)

Softver za proračun efekata pneumatske proteze za koleno – Brace Designer.Korisnik: Univerzitet Boston, Boston, SAD.