logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena veštačkih neuronskih mreža u modeliranju procesa dobijanja nanočestica srebra termičkom dekompozicijom aerosola
Nacionalni

Projekat DAAD 2012-2013: Primena veštačkih neuronskih mreža u modeliranju procesa dobijanja nanočestica srebra termičkom dekompozicijom aerosola. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu i RWTH Aachen IME Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling. Finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.