logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za planiranje i monitoring sanacije proviranja voda ispod brane HE "Višegrad"

(SOFTVER)

Softver za planiranje i monitoring sanacije proviranja voda ispod brane HE "Višegrad", 2013.Korisnik: Elektroprivreda Srbije, Drinsko-limske hidroelektrane.