logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Konsultantske usluge u oblasti modeliranja, simulacije i optimizacije realnih fizičkih i procesnih sistema

(USLUGA)

Konsultantske usluge u oblasti modeliranja, simulacije i optimizacije realnih fizičkih i procesnih sistema. Potencijalni korisnici su druge istraživačke grupe, ali i privredni subjekti koji žele da unaprede svoje proizvode i usluge.