logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi
Nacionalni

Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi, III 41007, finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, 2011-2014.