logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Razvoj naučnog, sistemskog i aplikativnog softvera

(USLUGA)

Razvoj naučnog, sistemskog i aplikativnog softvera. Potencijalni korisnici su druge istraživačke grupe, kao i kompanije koje u sklopu svoje delatnosti primenjuju informaciono-komunikacione tehnologije.