logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softverski paket SPH07

(SOFTVER)

Softver za modeliranje fluida i solida bezmrežnom metodom glatke čestične hidrodinamike (Smoothed Particle Hydrodynamics). Softver je modularane strukture, podržava razne tipove materijalnih modela i graničnih uslova. Takođe, optimizovan je za rad u paralelnom režimu muliprocesora ili klastera korišćenjem MPI paradigme.