logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj dela hidro-informacionog sistеma Drina (faza 3a)
Projekti sa preduzećima

Razvoj dela hidro-informacionog sistеma Drina (faza 3a), 2010. Institut Jaroslav Černi i Prirodno-matematički fakultet Kragujevac.