logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver za modeliranje mišića na molekularnom nivou

(SOFTVER)

Softver za modeliranje mišića na molekularnom nivou, 2011.Korisnik: Univerzitet Harvard, Boston, SAD.