logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Hidro-informacioni sistem "Drina"

(SOFTVER)

Hidro-informacioni sistem "Drina", 2010.Korisnik: Elektroprivreda Srbije, Drinsko-limske hidroelektrane.