logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Softver sa primerima za edukaciju u oblasti simulacija u bioinženjeringu - FEM-Examples

(SOFTVER)

Softver sa primerima za edukaciju u oblasti simulacija u bioinženjeringu - FEM-Examples, 2007. Korisnik: John Wiley and Sons.