logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

JAN14

Pokrenuto takmičenje za najbolju studentsku ideju 2019

14.01.2019.

U okviru IF4TM projekta, kojim koordinira Univerzitet u Kragujevcu a finansira Evropska Unija u okviru Erazmus plus programa, pokrenuto je Nacionalno takmičenje za najbolju studentsku ideju. Realizuje se kroz sedam lokalnih takmičenja na univerzitetima u Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru, kao i na Metropolitan univerzitetu u Beogradu i Nišu, i Visokoj tehničkoj školi u Zrenjaninu i kroz organizaciju finalnog takmičenja.

Pravo učešća na Takmičenju imaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija. Svoje ideje i timove (2 do 4 člana), studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu prijavljuju od 10. januara do 28. februara 2019. slanjem popunjenog prijavnog formulara na imejl adresu bsokg@kg.ac.rs. Dodatne informacije možete naći na sajtu projekta www.if4tm.kg.ac.rs i facebook stranici takmičenja www.facebook.com/takmicenje.

Ideje i timovi koji budu prošli prvu fazu selekcije će imati priliku da kroz set preduzetničkih obuka koje se realizuju u Kreativnom centru u saradnji sa Biznis inovacionim centrom u Kragujevcu i mentorsku podršku detaljno razrade svoje ideje, razviju poslovne modele primenom CANVAS metode i pripreme ih za lokalne prezentacije pred žirijem koje će se održati tokom maja meseca ove godine. Dva prvoplasirana tima sa svakog lokalnog takmičenja učestvovaće na nacionalnom finalnom takmičenju koje će biti održano u junu mesecu ove godine u Naučno tehnološkom parku Beograd.

Pobednike lokalnih i nacionalnog finalnog takmičenja očekuju i vredne nagrade, kao što su nagradna putovanja odnosno studijske posete za svaki pobednički tim lokalnog takmičenja (poseta partnerskim institucijama u Austriji, Engleskoj, Portugalu, Sloveniji ili Italiji), novčane nagrade preduzeća sponzora, besplatna izrada brzih prototipova, besplatan zakup poslovnog prostora u biznis inkubatorima, konsultativna i mentorska pomoć u razvoju poslovnog modela, pomoć u promociji ideje i poslovnog modela kao i druge vrste nagrada koje obezbeđuju organizatori takmičenja.

Popunjen prijavni formular (koji možete naći i na sajtu projekta IF4TM) pošaljite administratoru Takmičenja na imejl adresu: bsokg@kg.ac.rs.

Više informacija možete videti na sledećim internet stranicama:

Dokumenta značajna za prijavu:

Za više informacija i dodatne konsultacije možete se obratiti Kancelariji za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu putem imejl adrese bsokg@kg.ac.rs

Aktuelnosti