logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

JAN20

Održana promocija Takmičenja za najbolju studentsku ideju na fakultetima u Kragujevcu

20.01.2019.

Na Fakultetu inženjerskih nauka i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu  u četvrtak 17.1.2019. godine održana je promocija Takmičenja za najbolju studentsku ideju u saradnji sa studentima Organizacije mladih inženjera FINES i organizacije Suverenih Studenata Pravnog Fakulteta.

Veliki broj zainteresovanih studenata je posetio štandove takmičenja i tom prilikom se dodatno informisao o načinima prijavljivanja ideje, uslovima koje je potrebno tim da ostvari i vremenskom periodu održavanja takmičenja .
Tom prilikom studeti su upoznati sa pravilima takmičenja i mogućnostima koje im takmičenje pruža kroz obuke u oblasti razvoja poslovnog modela, pisanja biznis plana, istraživanja tržišta, otvaranja start-up kompanija. Studenti su takođe informisani o aktivnostima Kreativnog centar Univerziteta u Kragujevcu u kojem mogu uz podršku mentora timski raditi na razvoju svojih ideja i pripremati se za predstojeće takmičenje.

Aktuelnosti