logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

OCT30

ODRŽAN DRUGI TRENING ZA KORISNIKE UKG INNO PLATFORME

30.10.2014.

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu organizovala je drugi trening za korisnike UKG INNO platformeu saradnji sa kompanijom Intranea. Trening je bio fokusiran na profesore univerziteta, istraživače i studente koristeći platformu sa stanovišta predlagača ideja. Devetnaest učesnika je vođeno kroz proces aktiviranja naloga, dodavanja ideja, predlaganja ideja, kreiranja grupa, rad sa grupama i kampanjama itd.

Agenda
Lista učesnika
Galerija

Aktuelnosti