logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

JUN11

Održan trening za Elevator Pitch prezentacije u Biznis Inovacionom Centru u Kragujevcu

11.06.2015.

Biznis Inovacioni Centar iz kragujevca u saradnji sa kancelarijom za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu organizovala je trening za Elevator Pitch prezentacije 10. juna 2015. godine. Cilj takmičenja je bio da se učesnici takmičenja pripreme za njihove Pitch prezentacije koje će održati na finalnom lokalnom takmičenju. Učesnici su naučili više o tome šta čini prezentaciju uspešnom, kako da prenesu poruku i dobijena su glavna uputstva za pripremu Pitch rezentacije. Takođe su vođeni, slajd po slajd, kroz strukturu njihovih prezentacija sa savetima u kojoj formi da pruže neophodne informacije.

Agenda
Lista učesnika
Galerija

Aktuelnosti