logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

MAY26

Četvrti trening za takmičare na takmičenju za najbolju studentsku ideju

26.05.2017.

U okviru Takmičenja za najbolju studentsku ideju, četvrti trening za studente je organizovan u Biznis Inovacionom Centru Kragujevac 25. maja 2017. godine.
Učesnici su naučili više o elementma uspešne prezentacije, komunikacije i javnog nastupa. 

Agenda
Lista učesnika

Aktuelnosti