logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

MAY19

Treći trening za takmičare na takmičenju za najbolju studentsku ideju

19.05.2017.

U okviru takmičenja za najbolju stuentsku ideju, treći trening za studente je organizovan u Biznis Inovacionom Centru 18. maja 2017. godine.

Tema ovog treninga je bio finansijski aspekt start-up preduzeća i mehanizmi da se podrži razvoj ideja kroz dostupne izvore finansiranja. 

Agenda
Lista učesnika

 

Aktuelnosti