logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

DEC28

Otvoren prvi poziv za prijavu PoC projekata

28.12.2017.

Program za podizanje tehnološke spremnosti tehnologije i njenu validaciju (PoC program) predstavlja program podrške istraživačima sa univerziteta u Srbiji koji razvijaju tehnologije sa potencijalom za komercijalizaciju, a kojima je potrebna dodatna podrška da validiraju svoje istraživačke rezultate, tehnologije i laboratorijske prototipove, sa ciljem da se podigne nivo njihove tehnološke spremnosti i da se približe tržištu.

Ovakav Program podrške se po prvi put realizuje u Srbiji, i tokom 2018. godine biće pilotiran na sedam visokoškolskih ustanova, i to na:

 • Univerzitetu u Kragujevcu
 • Univerzitetu u Beogradu
 • Univerzitetu u Novom Sadu
 • Univerzitetu u Nišu
 • Državnom univerzitetu u Novom Pazaru
 • Beogradskom Metropolitan Univerzitetu
 • Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu.

Istraživački timovi sa ovih ustanova mogu prijaviti svoje PoC projekte za neke od aktivnosti podrške koje će se realizovati u periodu od najviše 6 meseci u toku 2018. godine, u saradnji sa domaćim i stranim ekspertima, kao što su:

 • mentorske i konsultantske usluge u izradi poslovnog modela primenom CANVAS metode
 • podrška za procenu intelektualne svojine
 • izrada strategije komercijalizacije
 • izrada prototipova
 • pristup modernoj opremi za razvoj i validaciju tehnologije i proizvoda
 • informacije o mogućnostima za finansiranje kroz nacionalne i evropske fondove
 • podrška u pisanju predloga projekata
 • studijske posete EU partnerskim institucijama na IF4TM projektu
 • pomoć u pripremi pitch prezentacije za investitore

Prijava PoC projekata se vrši slanjem Prijavnog paketa, popunjenog na engleskom jeziku u elektronskom obliku na kontakt adresu PoC Programa poc@kg.ac.rs.

Prijavni paket obuhvata:

Application form (word)
Statement (potpisan i skeniran)
Proposed Budget Table (excel)

Rok za podnošenje Prijava je 15. februar 2018. godine.

Više informacija o samom Programu i vrsti i obimu podrške koje istraživački timovi mogu dobiti kroz realizaciju istog, mogu se naći u Pozivu.

Poziv za PoC Program

PoC-01-RS-2018

PoC Program se realizuje u okviru Erazmus+ projekta IF4TM (Institucionalni okvir za razvoj treće misije na univerzitetima u Srbiji). Zahvaljujući uspostavljenoj saradnji sa Fondom za inovacionu delatnost, istraživački timovi koji budu izabrani za podršku u okviru PoC programa se mogu prijaviti na TTF program za dodatno finansiranje započetih projekata.

Aktuelnosti