logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

FEB18

Takmičenje za najbolju studentsku ideju na Univerzitetu u Kragujevcu

18.02.2015.

U okviru WBCInno projekta, na Univerzitetu u Kragujevcu organizuje se Takmičenje za najbolju studentsku ideju. Takmičenje se organizuje kao podrška svima onima koji imaju ideju i koji žele dalje da je razviju u proizvod ili uslugu, da unaprede svoje preduzetničke i kreativne veštine, uz mogućnost da na svojim idejama zarade ili dobiju vredne nagrade.

Pravo učešća imaju svi studenti osnovnih, master i doktorskih studija, i to u timovima od 2 do 4 člana (istraživači i profesori takođe mogu biti deo tima). Prijavljivanje timova se vrši online preko UKG INNO platforme. Za otvaranje naloga na UKG INNO platformi potrebno je poslati e-mail Kancelariji za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu na bsokg@kg.ac.rs sa podacima članova tima (ime i prezime, korisničko ime, e-mail adresa i kontakt telefon).

Prijavljivanje ideja na UKG INNO platformi traje do 1. aprila 2015, kada će se izabrati timovi sa kvalitetnim idejama koji će proći čitav niz obuka iz oblasti inovacija, zaštite intelektualne svojine, kreativnih tehnika za rešavanje problema, kao i obuka koje se tiču razvoja i validacije poslovnog modela. Učesnicima će biti i obezbeđena mentorska podrška stručnjaka sa Univerziteta u cilju daljeg razvoja ideje i pripreme za izbor najboljih.

Pozivamo sve zainteresovane studente, istraživače i profesore da prijave svoje timove i na taj način daju sebi šansu da se ostvare kao preduzetnici.

Više detalja možete naći i na web sajtu Kancelarije za poslovnu podršku  

Aktuelnosti