logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

MAY31

Četvrti trening za učesnike takmičenja za najbolju studentsku ideju

31.05.2018.

U okviru takmičenja za najbolju studentsku ideju, četvrti trening za studente organizovan je u Biznis inovacionom centru Kragujevac 30.05.2018. godine. Učesnici treninga su se više upoznali sa elementima uspešne prezentacije, komunikacije i javnog nastupa.

Agenda
Lista učesnika

Aktuelnosti