logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

FEB24

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ TREĆE MISIJE UNIVERZITETA U SRBIJI - IF4TM

24.02.2016.

Univerzitet u Kragujevcu je koordinator međunarodnog projekta

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJ TREĆE MISIJE  UNIVERZITETA U SRBIJI - IF4TM

   

čija je realizacija započeta 15. oktobra 2015. godine a trajaće do oktobra 2018. godine.

Projekat se kofinansira u okviru ERASMUS PLUS programa Evropske unije, u iznosu od 966.510 EUR-a, a realizuje u konzorcijumu od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine  pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Metropolitan), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, jedna visoka škola strukovnih studija (Zrenjanin), tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).

Primarni cilj projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, osim postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano učenje, društveno odgovorno ponašanje univerziteta.

Osim unapređenja zakona i strategija u relevantnim oblastima, u cilju motivisanja profesora, istraživača i studenata na univerzitetima, njihovog većeg uključivanja u inovativne i aktivnosti transfera znanja, aktivnosti na projektu su usmerene na razvoj:

  • ciljanih programa obuka za jačanje kapaciteta,
  • programa za podizanje nivoa tehnološke spremnosti istraživanja,
  • godišnjih takmičenja za najbolju studentsku ideju,
  • preporuka fakultetima za unapređenje studijskih modula uvođenjem tema koji se odnose   na preduzetništvo, inovacije, upravljanje intelektualnom svojinom itd.
  • pet Kreativnih centara u Srbiji i
  • brojnih mobilnosti ka evropskim institucijama.

Više o projektu na http://www.if4tm.kg.ac.rs/.

Aktuelnosti