logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

DEC07

Prvi sastanak partnera na novom IF4TM Erasmus projektu Univerziteta u Kragujevcu

07.12.2015.

Univerzitet u Kragujevcu, kao koordinator IF4TM Erasmus projekta pod nazivom „Institucionalni okvir za razvoj treće misije na univerzitetima u Srbiji“, bio je domaćin prvog sastanka partnera na projektu, koji je održan 3. i 4. decembra 2015 u Rektoratu Univerziteta.

Projekat se finansira od strane Evropske Komisije u okviru ERASMUS PLUS programa, u iznosu od 966.510 EUR-a, a realizuje u konzorcijumu od 18 partnera iz Srbije, Velike Britanije, Austrije, Portugala, Italije i Slovenije, koji čine  pet evropskih univerziteta (Brajton, Krems, Lisabon, Bari, Maribor), šest univerziteta u Srbiji (Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Niš, Novi Pazar, Metropolitan), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, jedna visoka škola strukovnih studija (Zrenjanin), tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće.

Po rečima Prof. dr Vesne Mandić, koordinatora projekta, glavni cilj projekta je da se na univerzitetima u Srbiji, osim postojeće dve misije koje se odnose na obrazovanje i istraživanja, razvije i implementira treća misija koju čine tri stuba razvoja: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano učenje, društveno odgovorno ponašanje univerziteta.  

Tokom prvog dana sastanka, predstavljene su sve partnerske institucije učesnice projekta. Takođe su predstavljeni osnovni ciljevi i aktivnosti projekta, kroz kratke prezentacije radnih paketa.

Drugi dan je otvoren prezentacijom E+ programa od strane predstavnika Nacionalne Erasmus kancelarije, dok su u nastavku sastanka razmatrani aspekti finansijskog i tehničkog upravljanja projektom.

Projekat je jedan od prva četiri Erasmus projekta čiji su koordinatori institucije iz Srbije i realizovaće se u periodu od 15. oktobra 2015. do 14. oktobra 2018. godine.

Agenda
Galerija

Aktuelnosti