logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

OCT03

ODRŽAN PRVI TRENING ZA KORISNIKE UKG INNO PLATFORME

03.10.2014.

U Kancelariji za Poslovnu Podršku Univerziteta u Kragujevcu, predstavnici partnera na projektu Intranea Solution, Vitomir Rašić i Vojin Vasiljević, održali su kratku prezentaciju i inicijalni trening za korisnike UKG INNO platforme. Učesnici su bili članovi WBCInno tima Univerziteta u Kragujevcu i predstavnici studenata. Pored prezentovanja platforme generalno i njene funkcionalnosti, trening je takođe pokrio i teme kao što su aplikacije za Ideje, Grupe i Projekte, kao i delovi platforme koji će biti korišćeni od strane recenzenata, ocenjivača i donosioca odluka.

Galerija
Lista Učesnika

Aktuelnosti