logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

JAN28

Promocija Takmičenja 2019 u Kreativnom centru Univerziteta u Kragujevcu za predstavnike studentskih organizacija fakulteta

28.01.2019.

Promocija Takmičenja za najbolju studentsku ideju održana je 25.1.2018. u Kreativnom centru Univerziteta. Tom prilikom sastanku su prisustvovali studenstki predstavnici fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Kroz prezentaciju studenti su upoznati sa mogućnostima, pravilima i aktivnostima takmičenja, kao i dosadašnjim radom i postojanjem takmičenja.

Tokom interaktivne prezentacije studenti su u razgovoru podelili svoja dosadašnja iskustva sa takmičenjem i izrazili želju da se priključe aktivnostima promocije i konkurišu na takmičenju sa svojim timovima. Takodje studentima je prikazana oprema kojom raspolaže Kreativni centar Univerzitata, a koja će biti na raspolaganju (dostupna) učesnicima takmičenja za razvoj i kreiranje inovativnih ideja.

Presentacija
Lista učesnika

Aktuelnosti