logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

DEC24

Одржана Радионица о производним процесима у Креативном центру Универзитета у Крагујевцу

24.12.2018.

Креативни центар Универзитета у Крагујевцу је заједно са СУФИН Студентском унијом Факултета инжењерских наука огранизовао 21. децембра 2018. године Радионицу о производним процесима под називом „FMEА (Failure Mode and Effect Analysis) анализа“. Одржавање радионице је подржано у оквиру Ерасмус ИФ4ТМ пројекта и пројекта СУФИН "Едукуј се и проследи, СУФИН и толико вреди" подржаног од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије.

Студенти који су показали своју заинтересованост, њих 25, имали су могућност да упознају са  FMEА (Failure Mode and Effect Analysis) анализом, која је прописана стандардом ИАТФ 16949. ФМЕА чини једну од карика у процесу производње и служи за процену ризика различитих процеса производње.

Предавач на радионици је био др Никола Бандука, са вишегодишњим индустријским искуством у производном сектору и примени ФМЕА анализе. Радионица се састојала из два дела, уводног са теоријском приказом ФМЕА анализе и другог дела током ког су учесници у интеракцији са предавачем решавали конкретан индустријски задатак. У периоду између предавања и интерактивног рада учесници су попуњавали Белбинов тест, како би се формирали тимови на основу резултата теста.

Задатак су учесници решавали тимски, што представља управо систем рада који је потребан за реализацију задатака и у индустрији. Сваки од тимова је поседовао стандардну ФМЕА табелу у електронском и писаном облику, коју су чланови тима током радионице попуњавали.

Агенда
Листа учесника
Извештај
Галерија

Aktuelnosti