logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

MAY10

Treći trening za takmičare na takmičenju za najbolju studentsku ideju

10.05.2018.

U okviru takmičenja za najbolju stuentsku ideju, treći trening za studente je organizovan u Biznis Inovacionom Centru 09. maja 2018. godine.

Tema ovog treninga je bio finansijski aspekt start-up preduzeća i mehanizmi da se podrži razvoj ideja kroz dostupne izvore finansiranja.

Agenda

Lista učesnika

Aktuelnosti