logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

SEP16

PREZENTOVANA KANCELARIJA ZA POSLOVNU PODRŠKU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

16.09.2014.

Dvodnevni workshop za jačanje istraživačkih kapaciteta u oblasti transfera znanja, istraživanja i inovacija organizovan je na Univerzitetu u Kragujevcu 11. i 12. septembra 2014. godine.

Teme drugog dana uključivale su prezentaciju mehanizama transfera znanja, menadžment inovacija, zaštitu intelektualne svojine i kolaborativnu softversku platformu za menadžment inovacija, kao i prezentovanje Kancelarije za Poslovnu Podršku Univerziteta u Kragujevcu i njenih aktivnosti.

Aktuelnosti