logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

APR21

Stručni seminar i debata o politici razvoja i uspostavljanja treće misije na univerzitetima u Srbiji održan u Palati Srbije

21.04.2016.

Stručni seminar i debata o politici razvoja i uspostavljanja treće misije na univerzitetima u Srbiji održan je u Palati Srbije 18 i 19 aprila 2016. godine u okviru Erasmus projekta „Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji – IF4TM“, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Univerziteta u Kragujevcu, kao nosioca projekta.

Tom prilikom je učesnike skupa pozdravio Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić istakavši da  „treća misija“ univerziteta treba da bude prva, te da moramo da pokažemo da je visoko obrazovanje relevantno i važno za društvo u celini. „Imidž visokog obrazovanja je lošiji nego što je bio i poverenje u akademsku zajednicu nije kao što je nekada bilo. Mi moramo da pokažemo da to što radi akademska zajednica je relevantno za društvo u celini“ – naveo je ministar Verbić, dodajući da su nam potrebna istraživanja koja imaju primenu.

Koordinator Projekta prof. dr Vesna Mandić, sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, istakla je da univerziteti, pored dve osnovne misije – obrazovanja i istraživanja, potrebno je da rade i na aktivnostima koje bi doprinele jačanju saradnje univerziteta i privrede, i društva u celini. Prema njenim rečima, budućnost su mladi i oni treba da pokrenu zemlju, za šta je potrebno razviti kreativnosti i preduzetnički duh kod mlade populacije, počev od školskog i u tokom univerzitetskog obrazovanja, a u cilju i njihove bolje zapošljivosti.  

Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije istakao je da Privredna komora Srbije, kao najveća asocijacija srpske privrede radi na jačanju veza između nauke i privrede i podržava poslovanje na razvoju sopstvenog znanja. Miletić je takođe istakao da ne možemo imati inovativno društvo ako nemamo inovativnu privredu i da Privredna komora Srbije prepoznaje značaj inovativnosti za unapređenje nivoa tehnološkog razvoja naše privrede..

Partneri iz Evropske unije sa Univerziteta u Kremsu, Lisabonu,Bariju, Brajtonu i Mariboru, su učesnicima seminara predstavili iskustva iz Austrije, Portugala, Velike Britanije, Italije i Slovenije u razvoju treće misije i podršci koju pružaju vlade ovih zemalja, nacionalne i regionalne institucije univerzitetima kao i kako sami univerziteti sprovode aktivnosti treće misije.

Osim partnera na projektu, na dvodnevnom skupu učestvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  Ministarstva privrede, Ministarstva odbrane,  Privredne komore Srbije, Zavoda za intelektualnu svojinu, Fonda za inovacionu delatnost, Rektorata državnih i privatnih univerziteta u Srbiji, Biznis inkubatora i ostalih   predstavnika akademske i poslovne javnosti u Srbiji.

Agenda
Lista učesnika
Galerija

Aktuelnosti