logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

DEC11

Kampanja Otvorenih Inovacija

11.12.2017.

Otvorene inovacije predstavljaju koncept koji podrazumeva da kompanije mogu unaprediti konkurentnost na tržištu i smanjiti troškove istraživanja i razvoja otvaranjem izazova sa kojima se suočavaju u poslovnom okruženju  ka spoljašnjem svetu, odnosno efektivnim inkorporiranjem eksternog znanja , u svim fazama poslovnog procesa, od razvoja proizvoda do njegovog pozicioniranja na tržištu.

Proizvodi otvorenih inovacija, svuda oko nas, nametnuli su i drugačija načela poslovnih strategija kompanija. Neki od ovih proizvoda su: socijalna mreža veb sajtova Maj Spejs (My Space), višejezična onlajn enciklopedija – Vikipedija (Wikipedia), softveri otvorenog koda kao što je Linuks (Linux) operativni sistem. Oni su stvorili vrednost za čitavu liniju javnih dobara, tako da svi ljudi mogu da ih koriste i da niko nije isključen iz njihove upotrebe.

Na ovaj način mnoge svetski poznate i uspešne kompanije kao što su P&G (Procter&Gamble), H&M, LEGO, Rolls-Rgoroyce, itd. već godinama uspešno razvijaju svoj biznis.

Univerzitet u Kragujevcu je pokrenuo Kampanju otvorenih inovacija zajedno sa još šest univerziteta u Srbiji,  koja je pre svega namenjena kompanijama (nezavisno od veličine i tipa delatnosti) koje posluju u Republici Srbiji, a koje su spremne da deo problema i izazova otvore i ponude na rešavanje inovativnim pristupom, pre svega predstavnicima naučno-istraživačke zajednice, odnosno predstavnicima visokoškolskih ustanova (uključujući njihove istraživače i studente).

Deo troškova kampanje se pokriva iz projekta IF4TM pod nazivom „Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia“ koji se implementira na 7 visokoškolskih institucija u Republici Srbiji.

Ako se u vašoj kompaniji susrećete sa izazovima ili problemima, bilo tehničke,  tržišne, strateške ili taktičke prirode, a nemate dovoljno ljudskih ili infrastrukturnih resursa ili nemate dovoljno vremena, a želite da ih rešite na inovativan način, prijavite se na Kampanju Otvorenih inovacija.

Da bi ste se prijavili potrebno je da se popunjeni prijavni formular (prijavniformular)  pošaljete na email bsokg@kg.ac.rs.

Aktuelnosti