logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za ekonomska istraživanja (Centar)
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
www:
Home page
email:
vbabic@kg.ac.rs

Već više od pola veka Ekonomski fakultet u Kragujevcu se pozicionira kao respektabilna institucija u naučnom, istraživačkom i konsultantskom smislu. Kao visokoškolska ustanova, Fakultet osposobljava kadrove iz naučne oblasti ekonomskih nauka, pružajući mogućnost upisa na osnovne, master i doktorske akademske studije. Fakultet kroz svoju nastavno-obrazovnu aktivnost nastoji da izgradi dobru poziciju na matičnom Univerzitetu, u zemlji i regionu, dajući doprinos razvoju, kroz obrazovanje ekonomista, kao i kroz podsticanje naučno-istraživačkog rada u okviru osnovnih naučnih i primenjenih istraživanja. U svom nastojanju da podigne saradnju sa inostranstvom i domaćom privredom, organizacijama i institucijama na kvalitativno viši novi, pri Fakultetu je, 2008. godine, osnovan Centar za ekonomska istraživanja i donet Pravilnik o oraganizaciji i radu Centra, u cilju sprovođenja osnovnih, primenjenih i razvojnih naučnih istraživanja, organizovanja obuka i pružanja profesionalnih konsultantskih usluga. Radu i razvoju Centra u velikoj meri doprinose svi zaposleni na Ekonomskom fakultetu, a naročito nastavnici i saradnici svojim naučno-istraživačkim rezultatima.  

Ciljevi:

•    Ostvarivanje osnovnih, primenjenih i razvojnih naučnih istraživanja 
•    Pružanje ekspertsko-konsultantskih usluga iz različitih podoblasti ekonomije i menadžmenta, na osnovu zaključenja ugovora sa trećim licima
•    Inoviranje znanja 
•    Vršenje obuke, treninga i testiranja iz oblasti registrovanih delatnosti, sprovođenje kurseva i radionica 
•    Izrada projekata 
•    Omogućiti zainteresovanima u naučnoj i široj društvenoj zajednici da steknu opšta ili šira znanja iz ekonomije i menadžmenta 
•    Povezivanje i intenziviranje saradnje sa domaćim privrednim subjektima, organizacijama i institucijama
•    Organizovanje domaćih i medjunarodnih naučnih skupova, seminara i konferencija 
•    Saradnja sa stranim univerzitetima, u okviru međunarodnih naučnih projekata
•    Ostale srodne aktivnosti i poslovi, u skladu sa raspoloživim resursima Centra za ekonomska istraživanja.

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Babić Verica vbabic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Dženopoljac Vladimir dzenopoljac@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Ljubisavljević Snežana ljubisavljevic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Ranković Vladimir vladar@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Ristić Lela lristic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Stanišić Nenad nstanisic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Todorović Violeta v.todorovic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Veselinović Petar pveselinovic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu

•    Centar za ekonomska istraživanja, u saradnji sa Centrom za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, doprinosi intenziviranju i razvoju izdavaštva na Fakultetu. 
•    Centar za ekonomska istraživanja, u saradnji sa Centrom za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu doprinosi održavanju tradicionalnih domaćih naučnih skupova i medjunarodnih konferencija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.
•    Centar za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, podstiče: učestvovanje na projektima; objavljivanje naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima radova domaćih i međunarodnih konferencija i naučnih skupova; objavljivanje udžbenika i monografija i dr.

 

Kontakt osoba
email:
vbabic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Djure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 303 502
(FOS5) Social sciences
check Economics and business
keywords
ekonomska istraživanja osnovna primenjena i razvojna istraživanja ekspertsko-konsultantske usluge primena rezultata naučnog i istraživačkog rada