logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji
Nacionalni

Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji 179050, 2011-2014.