logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Finansije i računovodstvo

(OBUKA)

Finansije i računovodstvo - Finansije za početnike, Analiza finansijskih izveštaja, Upravljanje gotovinom i potraživanjima, Kreditno finansiranje, Kontroling